Kontakt og besøg

Du er velkommen til at komme forbi og se Birgitte Thorlacius’ billeder og værksted. Du kan også se værker af billedhugger Frede Troelsen – granitskulpturer, trærelieffer og malerier. Boet efter Birgitte og Frede bliver varetaget af deres børn.

Kærbyvej 20, 5466 Asperup

For kontakt og aftale
Ingrid-Marie Thorlacius Troelsen
Mobil: 2624 2356
Mail: ingridmariethorlacius@gmail.com