Kontakt og besøg

Kom forbi og se mine billeder og mit værksted. Du kan også se værker af billedhugger Frede Troelsen – granitskulpturer, trærelieffer og malerier.

Kærbyvej 20, 5466 Asperup
Mobil 2990 1356
birgitte.thorlacius@gmail.com