Kontakt & besøg

Kom forbi og se mine billeder og mit værksted.
Der er også mulighed for at se værker af billedhugger
Frede Troelsen – granitskulpturer, trærelieffer og malerier.

Kærbyvej 20, 5466 Asperup
Mobil 2990 1356
birgitte.thorlacius@gmail.com

Birgitte i sit atelier, 2011

Birgitte i sit atelier, 2011